Višne

Predajcovia:

ROMA, s.r.o.
Adresa: Koceľova 17, 821 08  Bratislava

GEMERPRODUKT VALICE – OVD
Adresa: Okružná 3771, 979 01  Rimavská Sobota

OVD – Ovocinárske družstvo
Adresa: Za traťou 1427, 941 31  Dvory nad Žitavou

BIOCENTRUM, s.r.o.
Adresa: SNP 57, 937 01  Želiezovce