Profesor Julius Forsthoffer vysvetlí, ako sa hodnotia destiláty. Priblíži základné princípy hodnotenia ovocných destilátov. Poukáže, na čo sa prihliada pri posúdení ich kvality. Vysvetlí, prečo sa niektoré vzorky destilátov nehodnotia, ale aj to, čo rozhodne o šampiónovi ochutnávky.

Ako sa hodnotia destiláty

Na hodnotenie destilátov sa používa systém 50 bodov a obsahuje 6 kritérií.

Vzhľad destilátu (čistota a farba vzhľadu)

2 body – Vynikajúca
Vynikajúca čistota, priezračný vzhľad a vynikajúca farba, typická pre daný druh destilátu. Intenzita a odtieň  farby sú v súlade s celkovým charakterom destilátu.
1 bod – Nedostatočný 
Zákal, prípadne usadenina alebo farba celkom netypická pre daný druh destilátu.
0 bodov – Neprijateľný    
Silný zákal, prípadne usadenina alebo celkom neprípustná farba sú dôvodom až k vylúčeniu destilátu z hodnotenia.

 

Čistota vône destilátu (typickosť vône)

10-9 bodov – Vynikajúci                 
Vynikajúca čistota vône celkom bez negatívnych pachov (odkvapový, octový, pripálený, zemitý, aldehydický, hnilobný, chemicky syntetický, zatuchlý, lekárenský, po plesniach, po riedidlách, po plastoch, po mydle, dráždivý oxidom siričitým atď.)
8-7 bodv – Veľmi dobrý  
Dobrá čistota vône bez negatívnymi pachmi, alebo menej výrazné.
6-5 bodov – Dobrý   
Priemerné.
4-3 bodov – Menej prijateľný    
Prítomné negatívne pachy výrazne narušujú ovocný charakter destilátu.
2-1 bod – Nedostatočný      
Prítomné negatívne pachy prevažujú a prekrývajú ovocný charakter destilátu.
0 bodov – Neprijateľný           
Intenzita negatívnych pachov je neprijateľná a je dôvodom k vylúčeniu k destilátu z hodnotenia.

 

Intenzita vône destilátu

10-9 bodov – Vynikajúca         
Vynikajúca intenzita vône, veľmi výrazná a mimoriadne typická pre ovocný druh destilátu
8-7 bodov – Veľmi dobrý         
Veľmi dobrá intenzita vône, typická pre daný druh destilátu
6-5 bodov – Dobrý    
Menej výrazná vôňa destilátu
4-3 bodov – Menej prijateľný    
Veľmi slabá, nevýrazná vôňa ovocia,
2-1 bodov -Nedostatočný  
Celkom chýba vôňa typická pre daný druh destilátu.
0 bodov –   Neprijateľný 
Typ vône alebo intenzita vône sú neprijateľné a sú dôvodom k vylúčeniu destilátu z hodnotenia.

 

Čistota chuti destilátu

10-9 bodov – Vynikajúci       
Vynikajúca čistota bez negatívnych príchutí. Pripomína čerstvé ovocie.
8-7 bodov – Veľmi dobrý  
veľmi dobrá čistota chuti.
6-5 bodov – Dobrý  
priemerná
4-3 bodov – Menej prijateľný 
Prítomné negatívne príchute málo narušujú ovocný charakter destilátu.
2-1 bodov – Nedostatočný 
Prítomné negatívne príchute prevažujú a prekrývajú ovocný charakter destilátu.
0 bodov – Neprijateľný 
Intenzita negatívnych príchutí je neprijateľná a je dôvodom k vylúčenia destilátu z hodnotenia.

 

Intenzita chuti destilátu

10-9 bodov – Vynikajúca           
Vynikajúca intenzita chuti, veľmi výrazná a mimoriadna typická pre ovocný druh destilátu.
8-7 bodov – Veľmi dobrý        
Veľmi dobrá intenzita chuti.
6-5 bodov – Dobrý    
Menej výrazná chuť ovocného destilátu. Priemerné.
4-3 bodov – Menej prijateľný     
Veľmi málo intenzívna, nevýrazná chuť destilátu. Dominuje alkohol a nie ovocie.
2-1 bodov  – Nedostatočný  
Celkom chýbajúca chuť typická pre daný destilát.
0 bodov – Neprijateľný    
Typ chuti alebo intenzita chuti sú neprijateľné a sú dôvodom k vylúčenia destilátu z hodnotenia

 

Harmónia chuti a vône (štruktúra, vyváženosť )

8-7 bodov – Vynikajúci   
Vynikajúca harmónia chuti a vône, vysoko ušľachtilá, dokonale vyvážená harmónia.
6-5 bodov – Veľmi dobrý                   
Ušľachtilá a vyvážená chuť a vôňa.
4-3 bodov – Dobrý        
Menej harmonická
2 bodov – Menej prijateľný     
Neharmonické, nepríjemné
1 bodov – Nedostatočný                
Celkom nevyvážená chuť a vôňa s výrazne vystupujúcimi neharmonickými zložkami alebo
príchuťami.
0 bodov – Neprijateľný
Harmónia chuti je celkom neprijateľná a je dôvodom k vylúčeniu destilátu z hodnotenia.

 

Hodnotenie produktov

50 bodov         Šampión výstavy (vynikajúca kvalita )
48-49                Víťaz odrody (vynikajúca kvalita )
42-47                Zlatý destilát (výborná kvalita )
36-41                 Strieborný destilát (veľmi dobrá kvalita )
30-35                Bronzový destilát (dobrá kvalita)

 

Vzorky, ktoré nezískajú minimálne 30 bodov nebudú odmeňované diplomom.
Komisionálne hodnotenie je anonymné preto sa nehodnotí druh a forma obalu, ani druh, forma a prevedenie etikety.
Hodnotiteľom sa oznámi iba číslo a druh posudzovanej vzorky; na základe toho vyplňuje hodnotiteľ príslušný individuálny záznam pre každú vzorku ktorého údaje sa doplnia do súhrnného hárku, ktorého údaje slúžia na celkové hodnotenie a finálne ocenenie posudzovaných vzoriek. Komisia posudzovateľov má mať nepárny počet členov; ich celkový počet závisí od počtu vzoriek prihlásených do hodnotenia v daných kategóriách.