Predám dule.

Cena s dopravou:

1,50 €/kg  (popr. dohoda)

Dule

Kontakt:

+48 516 469 599

Prihláste sa na odber videí o zakladaní kvasov