Destilačné zariadenie Destila v prevádzke.

O vhodných destilačných zariadeniach. Viac info: www.palenice.sk