Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku

Pestovateľské pálenice odmietajú zákon, ktorý má legalizovať domácu výrobu alkoholu

 Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov žiada o pomoc prezidenta, premiéra, predsedu parlamentu aj ministerku pôdohospodárstva a ministra financií

Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, ktoré zastrešuje 216 pestovateľských páleníc zásadne odmieta návrh zmeny zákona 467/2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ako aj návrh zmeny zákona 530/2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov z dielne strany MOST-HÍD. Tieto zmeny zákonov majú legalizovať pálenie alkoholu aj v domácnostiach, čo je v súčasnosti trestné. Svoju výzvu  adresujú trom najvyšším ústavným činiteľom a ministerke pôdohospodárstva a ministrovi financií.

„Je takmer neuveriteľné, že v prvom čítaní prešli tieto navrhované zmeny až hlasmi 121 poslancov, ktorí si zrejme neuvedomujú celospoločenský negatívny dopad ich prípadného uvedenia do platnosti. Preto sme sa obrátili priamo na troch najvyšších ústavných činiteľov aj na pani ministerku pôdohospodárstva, aby toto nedomyslené a populisticky motivované konanie zastavili. Žiadame stiahnutie tohto návrhu zmien, pretože nimi nielenže dôjde ku porušeniu  práva EÚ, ale aj ku priamej hrozbe rozmachu čierneho trhu s alkoholom“ uvádza sa v stanovisku Združenia.

Združenie ďalej upozorňuje, že ak štát umožní domáce pálenie alkoholu, nebude v jeho silách kontrolovať dodržiavanie akýchkoľvek v zákone uvedených ustanovení. „Je naivné predpokladať, že každý amatérsky výrobca sa po kúpe zariadenia automaticky prihlási a dodrží zákonom stanovený limit. Naopak – je veľmi pravdepodobné, že limity sa budú hromadne prekračovať a vôbec nepôjde o výrobu alkoholu pre osobnú spotrebu“, povedal predseda Združenia Viktor Mikuška a dodal, že takto benevolentne nastavené pravidlá prinášajú aj obrovské riziko kedy amatérsky a neskúsený výrobca vyrobí nekvalitný a zdravie poškodzujúci alkohol.

„Slovensko sa doteraz úspešne vyhlo väčším tragédiám, ktoré by spôsobil nekvalitný, podvodne vyrábaný, alebo inak nelegálny alkohol. Je neuveriteľné, že poslanci Národnej rady v treťom tisícročí otvárajú dvere práve takejto hrozbe“, uviedol Mikuška.

Podľa stanoviska Združenia sú pestovateľské pálenice presne tým nástrojom, ktorý umožňuje fyzickým osobám bezpečne vypáliť si pod odborným dozorom a legálne kvalitný alkohol pre vlastnú spotrebu a z vlastného ovocia. Takto vypálený  destilát podlieha nižšej spotrebnej dani voči pevne stanovenej sadzbe spotrebnej dane za l a., práve preto, že je určený pre vlastnú spotrebu.

„Tento systém funguje už dlhé roky a bez najmenších problémov. Legalizácia domáceho pálenia alkoholu ho prakticky zlikviduje a napácha škody, ktoré sa ani nedajú domyslieť“, vyhlásil na záver predseda Združenia Viktor Mikuška.

Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, Akademická 4, 94901 Nitra, email: zdruzeniepalenic@gmail.com, tel.: 0905 871 971

Pozri viac na TA3