Vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi)

Vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi) je najnebezpečnejším škodcom čerešne vtáčej (Prunus avium), medzi ďalšie hostiteľské rastliny patria napríklad čerešňa višňová (Prunus cerasus) a zemolez kamčatský (Lonicera caerulea var. Kamtschatica).

Škodlivosť vrtivky čerešňovej sa znižuje v závislosti od zvyšujúcej sa nadmorskej výšky. Oproti obaľovačovi jablčnému (Cydia pomomella) má škodca iba jednu generáciu počas roka. Larvy škodcu napádajú plody a tým ich úplne znehodnocujú. Napadnuté plody sú vstupnou bránou pre sekundárne patogény – rôzne typy hnilôb.

Symptómy a škodlivosť

V napadnutých plodoch je možné pozorovať chodbičky vytvorené larvou. Plody v mieste napadnutia mäknú a hnednú, následne sa poškodenie rozširuje. Vo väčšine prípadov sú miesta infikované rôznymi skupinami patogénov a prejav poškodenia sa znásobuje. V prípade kalamitného výskytu škodcu môže nastať poškodenie všetkých plodov na ovocnom strome.

Vývojový cyklus

Imágo vrtivky je veľké 3-4,5 mm a samička je väčšia ako samček. Obdobie vegetačného pokoja prečká v podobe kukly 3-10 cm pod povrchom pôdy. Z prezimujúcich kukiel sa na jar liahnu imága, ktoré potrebujú ešte niekoľko dní k ich úplnému vývoju. Počas tohto obdobia vykonávajú samičky tzv. úživný žer. Nálet imág nie je možné presne dátumovo definovať keďže vegetácia sa každý rok vyvíja iným tepom, ale v jednoduchosti je možné povedať, že je to v období kvitnutia Bazy čiernej (Sambucus nigra). V ľahkých piesočnatých poprípade piesočnato-hlinitých pôdach môže nastať nálet v skoršom termíne.

Samičky kladú vajíčka na dozrievajúce žltnúce plody a na jeden plod je kladené iba jedno vajíčko. Ku kladeniu vajíčok dochádza v poludňajších hodinách a samička je schopná naklásť až 150 vajíčok počas svojho života. Vďaka kladielku je samička schopná klásť vajíčka pod pokožku plodu. Embryonálny vývoj vajíčka trvá 6-9 dní. Larva okamžite po vyliahnutí začína požierať dužinaté oplodie až ku kôstke. Vývoj larvy trvá 21 dní a po tejto dobe larvy opúšťajú plody a dochádza k ich kukleniu v pôde. Vrtivka tu v podobe kukly dokáže prečkať až do nasledujúcej vegetácie, až 9 mesiacov. V niektorých ojedinelých prípadoch môže škodca v podobe kukly prečkať až dva roky.

Ochrana

Výsadba ovocných sadov vo vyšších polohách výrazne znižuje napadnutie plodov. Zber napadnutých plodov je vhodný a užitočný, ale pri väčšine pestovateľov to nie je z časového hľadiská možné. Medzi metódy nepriamej ochrany patrí aj výber vhodných odrôd. Vhodné sú odrody, ktoré dozrievajú pred náletom škodcu. Ako veľmi vhodné sa osvedčilo obrábanie a plytké kyprenie pôdy pod ovocnými stromami poprípade v príkmennom páse, keďže škodca prezimuje a vylieta z pôdy.

U drobných pestovateľov je možné využiť žlté lepové dosky na ktoré sa škodca prilepí. Vrtivka sa pri škodení orientuje pomocou farieb a priťahuje ju žltá farba. Na jeden strom je vhodné aplikovať 3-4 lepové doštičky. Ich počet závisí od veľkosti stromu. Žlté lepové dosky sú významné a potrebné aj pri priamej ochrane, kedy nás informujú o prvotnom nálete dospelých jedincov.

Aplikáciu insekticídu je vhodné vykonať 7-14 dní po nálete dospelých jedincov. Všetko závisí od priebehu priemerných denných teplôt. Ak sú teploty nízke, je potrebné aplikáciu oddialiť a naopak. Vhodné je aplikovať prípravky obsahujúce účinnú látku deltamethrin alebo acetmiprid.

Imágo – dospelý jedinec škodcu.
Insekticíd – prípravok na ničenie škodcov.
Uživný žer – škody spôsobené na listoch počas vývoja škodcu.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: www.pest.ceris.purdue.edu